หน้าแรก ติดต่อเรา
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ประกาศ

ข่าวสารโรงพยาบาลตากสิน

แพทย์หญิงสิรินาท เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน และ คณะผู้บริหาร บุคลากรของโรงพยาบาล

ร่วมแห่เทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดทองนพคุณ พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

ขอยินดีต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมชมฯ การประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้านการแพทย์

และ สาธารณสุขของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพฯมหานคร

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรนนท์ ชั้น 6

อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน

เข้าร่วมประชุมการประเมินหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ บัณฑิตและสถาบันผลิตแพทย์

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 แพทย์หญิงสิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน พร้อมด้วยบุคลากรของโรงพยาบาล

ร่วมปฏิบัติธรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระราชกุศล

ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายชนะพนธิ์ ศรีรัตนพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตคลองสานเจ้าหน้าที่และนักเรียนร่วมปฎิบัติธรรม ที่วัดทองนพคุณ

หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(Maternal Fetal Medicine)