โหมดสีเทา
โหมดสีปกติ
Welcome to Website Taksin Hospital...

ข่าวประกาศ

  
โรงพยาบาลตากสิน ไม่มี ยาวาลซาร์แ... [รายละเอียด]
โรงพยาบาลตากสินประกาศ"งดใช้ถุงพล... [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อคนดีศรีตากสิน ประจำ... [รายละเอียด]
โรงพยาบาลตากสิน ร่วมรณรงค์วันงดส... [รายละเอียด]
ประกาศวันหยุดราชการ วันวิสาขบูชา [รายละเอียด]
สงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย [รายละเอียด]
123456789
×

โรงพยาบาลตากสิน ไม่มี ยาวาลซาร์แทน ?ที่ใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิต (ตามที่ อย.ได้มีการเรียกเก็บคืน หลังพบสารก่อมะเร็ง)

2018-07-15

โรงพยาบาลตากสิน ไม่มี ยาวาลซาร์แทน ?ที่ใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิต (ตามที่ อย.ได้มีการเรียกเก็บคืน หลังพบสารก่อมะเร็ง) ??ขอเรียนชี้แจงว่า ยาที่โรงพยาบาลตากสินจำหน่าย มีชื่อ Tareg , Co-Tareg , Dafiro ซึ่งเป็นยาที่ใช้วัตถุดิบและผลิตในยุโรป ขอให้ผู้รับประทานยาชื่อดังกล่าวไม่ต้องตื่นกลัว และยังคงรับประทานยานี้เพื่อรักษาโรคความดันโลหิตได้อย่างปลอดภัย