โหมดสีเทา
โหมดสีปกติ
Welcome to Website Taksin Hospital...

Contact

โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

Address:

เลขที่ 543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพ 10600

Phone:

Tel: 02-437-0123

Social Online:

Facebook: www.facebook.com/โรงพยาบาลตากสิน