กิจกรรมที่เกิดขึ้น

หลังเสร็จพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี "ตากสินสุขสำราญ สงกรานต์เริงใจ" โดยมีคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ รวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลตากสินร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ในครั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน และผู้สูงอายุที่เคารพนับถือผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลตากสิน ได้ให้เกียรติในพิธีรดน้ำดำหัวให้พรบุคลากรของโรงพยาบาลและร่วมเป็นกำลังใจให้กับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเสียงใส ขวัญใจชาวตากสินอีกด้วย

หลังเสร็จพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี "ตากสินสุขสำราญ สงกรานต์เริงใจ" โดยมีคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ รวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลตากสินร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ในครั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานคร  คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน และผู้สูงอายุที่เคารพนับถือผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลตากสิน ได้ให้เกียรติในพิธีรดน้ำดำหัวให้พรบุคลากรของโรงพยาบาลและร่วมเป็นกำลังใจให้กับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเสียงใส ขวัญใจชาวตากสินอีกด้วย