กิจกรรมที่เกิดขึ้น

แพทย์หญิงสิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ให้การต้อนรับนายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายแพทย์ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ที่ให้เกียรติกล่าวมุทิตาจิตและเป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 " ด้วยรักจากใจ สายใยผูกผัน " ซึ่งในปีนี้โรงพยาบาลตากสินมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 21 ท่าน จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักและเคารพต่อผู้เกษียณอายุราชการ ภายในงานมีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ รับชมวีดิทัศน์ภาพประวัติผู้เกษียณอายุราชการ และการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้งและอบอุ่น

แพทย์หญิงสิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ให้การต้อนรับนายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายแพทย์ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ที่ให้เกียรติกล่าวมุทิตาจิตและเป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 " ด้วยรักจากใจ สายใยผูกผัน " ซึ่งในปีนี้โรงพยาบาลตากสินมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 21 ท่าน  จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักและเคารพต่อผู้เกษียณอายุราชการ ภายในงานมีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ รับชมวีดิทัศน์ภาพประวัติผู้เกษียณอายุราชการ และการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้งและอบอุ่น

สำนักการแพทย์ โดยโรงพยาบาลตากสิน เปิดห้องละหมาดให้แก่ผู้มารับบริการและบุคลากรชาวมุสลิมใช้ประกอบพิธีการทางศาสนา นายแพทย์ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดห้องละหมาด โรงพยาบาลตากสิน แพทย์หญิงสิรินาถ เวทยะเวทิน เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติร่วมงานแสดงความยินดี ขอพร(ดุอา) พร้อมด้วยชุมชนมุสลิมเจริญนครซอย 7 มัสยิดสุวรรณภูมิ ชุมชนมุสลิมสี่แยกบ้านแขก มัสยิดบ้านสมเด็จ ชุมชนมุสลิมสวนพูล มัสยิดสวนพูล ชุมชนมุสลิมสะพานพุทธ มัสยิสกูวติลอิสลาม (ตึกแดง) ผู้นำศาสนาของชุมชนมุสลิมในฝั่งธนบุรี และกลุ่มชาวมุสลิมโรงพยาบาลตากสิน ณ ชั้น 6เอ อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สำนักการแพทย์ โดยโรงพยาบาลตากสิน เปิดห้องละหมาดให้แก่ผู้มารับบริการและบุคลากรชาวมุสลิมใช้ประกอบพิธีการทางศาสนา  นายแพทย์ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดห้องละหมาด โรงพยาบาลตากสิน แพทย์หญิงสิรินาถ เวทยะเวทิน เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติร่วมงานแสดงความยินดี ขอพร(ดุอา) พร้อมด้วยชุมชนมุสลิมเจริญนครซอย 7 มัสยิดสุวรรณภูมิ ชุมชนมุสลิมสี่แยกบ้านแขก มัสยิดบ้านสมเด็จ ชุมชนมุสลิมสวนพูล มัสยิดสวนพูล ชุมชนมุสลิมสะพานพุทธ มัสยิสกูวติลอิสลาม (ตึกแดง) ผู้นำศาสนาของชุมชนมุสลิมในฝั่งธนบุรี และกลุ่มชาวมุสลิมโรงพยาบาลตากสิน ณ ชั้น 6เอ อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กทม.เติมความสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 14 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน นำทีม ภญ.เพลินตา สิริมานุวัฒน์ หัวหน้าเภสัชกร โรงพยาบาลตากสิน นำทีม ปชส. รพต.มาร่วมเติมเต็มความสุขด้วยการจัดกิจกรรมสนุกๆรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน โดยเป็นตัวแทนสำนักการแพทย์มาประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสนุกๆให้ประชาชนได้ร่วมสนุกพร้อมสอดแทรกความรู้ในโครงการ กทม.ทำความดีด้วยหัวใจ ลด ละ เลิกใช้พลาสติกและโฟม ประกาศดีเดย์เลิกใช้ถุงพลาสติก 1 ตุลาคมเป็นต้นไป โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์

กทม.เติมความสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 14 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา  พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน นำทีม ภญ.เพลินตา สิริมานุวัฒน์ หัวหน้าเภสัชกร โรงพยาบาลตากสิน นำทีม ปชส. รพต.มาร่วมเติมเต็มความสุขด้วยการจัดกิจกรรมสนุกๆรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน โดยเป็นตัวแทนสำนักการแพทย์มาประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสนุกๆให้ประชาชนได้ร่วมสนุกพร้อมสอดแทรกความรู้ในโครงการ กทม.ทำความดีด้วยหัวใจ ลด ละ เลิกใช้พลาสติกและโฟม ประกาศดีเดย์เลิกใช้ถุงพลาสติก 1 ตุลาคมเป็นต้นไป โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์