ข่าวประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลตากสิน ไม่มี ยาวาลซาร์แทน ?ที่ใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิต (ตามที่ อย.ได้มีการเรียกเก็บคืน หลังพบสารก่อมะเร็ง)
โรงพยาบาลตากสินประกาศ"งดใช้ถุงพลาสติกในการรับยา" เพื่อขจัดปัญหาขยะล้นเมือง
ประกาศรายชื่อคนดีศรีตากสิน ประจำปี พ.ศ. 2561
โรงพยาบาลตากสิน ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561 เตือน! บุหรี่ทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
ประกาศวันหยุดราชการ วันวิสาขบูชา