ข่าวประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดปีศักราชใหม่ 2561 โรงพยาบาลตากสิน ก็ได้รับข้อความชมเชยจากญาติผู้มารับบริการ ชื่นจายย..จริงๆ Happy New Year 2018 นะคะ
*** โปรดทราบ*** เนื่องด้วยงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน จะดำเนินการทำลายประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลตากสิน
ประกาศปิดเส้นทางการจราจร ในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560
งานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศูนย์ดูแลสุขภาพเท้าโรงพยาบาลตากสิน