โหมดสีเทา
โหมดสีปกติ
Welcome to Website Taksin Hospital...

สมัครงาน-สอบ

1. ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จำนวน 8 ตำแหน่ง )(จำนวน 32 อัตรา)
[ดาวน์โหลด]

สมัครงาน-สอบ