โหมดสีเทา
โหมดสีปกติ
Welcome to Website Taksin Hospital...

สมัครงาน-สอบ

1. ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม (ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
-
2. ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ในสังกัดโรงพยาบาลตากสิน
-