โหมดสีเทา
โหมดสีปกติ
Welcome to Website Taksin Hospital...

หนังสือสถิติ

 เรื่องวันที่ไฟล์
1 รายงานสถิติ-ปี-2560 2018-07-08 [ดาวน์โหลด]
2 รายงานสถิติ-ปี-2559 2017-01-23 [ดาวน์โหลด]
3 รายงานสถิติ-ปี-2558 2017-01-23 [ดาวน์โหลด]
4 รายงานสถิติ-ปี-2557 2016-09-01 [ดาวน์โหลด]
5 รายงานสถิติ-ปี-2556 2016-09-01 [ดาวน์โหลด]