โหมดสีเทา
โหมดสีปกติ
Welcome to Website Taksin Hospital...

รางวัลที่ได้รับ

   
1 รวมภาพรางวัลต่างๆ ปี2559
2 "การให้คำปรึกษาเป็นคู่มุ่งสู่ลูกน้อยป... ปี2559
3 รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ปี2559
4 ว่า โรงพยาบาลตากสินเป็นสถานบริการสาธา... ปี2559
5 ด้านบริหารจัดการงานเภสัชกรรม จากสมาคม... ปี2559
6 EMS FORUM 2016 ปี2559
12