โหมดสีเทา
โหมดสีปกติ
Welcome to Website Taksin Hospital...

ราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

1. (พัศดุ)ประกาศผู้ชนะ-เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่หลอดเลือดดำ จำนวน 10 เครื่อง
ดาวน์โหลด
2. (พัศดุ)ประกาศผู้ชนะ-เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
ดาวน์โหลด

ราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

ลำดับเรื่องวันที่ประกาศไฟล์
1 17/09/2561 [ดาวน์โหลด]
2 17/09/2561 [ดาวน์โหลด]
3 17/09/2561 [ดาวน์โหลด]
4 05/09/2561 [ดาวน์โหลด]
5 30/08/2561 [ดาวน์โหลด]
6 30/08/2561 [ดาวน์โหลด]
7 29/08/2561 [ดาวน์โหลด]
8 29/08/2561 [ดาวน์โหลด]
9 29/08/2561 [ดาวน์โหลด]
10 27/08/2561 [ดาวน์โหลด]
11 27/08/2561 [ดาวน์โหลด]
123456