โหมดสีเทา
โหมดสีปกติ
Welcome to Website Taksin Hospital...

ราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

1. (พัสดุ)-ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาซื้อชุดตรวจระบบการทรงตัวฯ จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลด
2. (พัสดุ)-ประกาศผู้ชนะ-ชุดเครื่องมือผ่าตัดเนื้องอกฯ 1 ชุด
ดาวน์โหลด

ราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

ลำดับเรื่องวันที่ประกาศไฟล์
1 23/01/2561 [ดาวน์โหลด]
2 23/01/2561 [ดาวน์โหลด]
3 23/01/2561 [ดาวน์โหลด]
4 22/01/2561 [ดาวน์โหลด]
5 17/01/2561 [ดาวน์โหลด]
6 12/01/2561 [ดาวน์โหลด]
7 12/01/2561 [ดาวน์โหลด]
8 12/01/2561 [ดาวน์โหลด]
9 12/01/2561 [ดาวน์โหลด]
10 12/01/2561 [ดาวน์โหลด]
11 12/01/2561 [ดาวน์โหลด]
123456789