โหมดสีเทา
โหมดสีปกติ
Welcome to Website Taksin Hospital...

ราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

1. (พัสดุ)-ประกาศผู้ชนะ-สเปรย์โฟมฉีดพ่นเครื่องมือก่อนล้าง จำนวน 5 กล่อง
ดาวน์โหลด
2. (พัสดุ)-ประกาศผู้ชนะ-เสนอราคาเครื่องยิงท่อ
ดาวน์โหลด

ราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

ลำดับเรื่องวันที่ประกาศไฟล์
1 19/07/2561 [ดาวน์โหลด]
2 16/07/2561 [ดาวน์โหลด]
3 16/07/2561 [ดาวน์โหลด]
4 16/07/2561 [ดาวน์โหลด]
5 16/07/2561 [ดาวน์โหลด]
6 16/07/2561 [ดาวน์โหลด]
7 16/07/2561 [ดาวน์โหลด]
8 16/07/2561 [ดาวน์โหลด]
9 16/07/2561 [ดาวน์โหลด]
10 16/07/2561 [ดาวน์โหลด]
11 12/07/2561 [ดาวน์โหลด]
12345678