โหมดสีเทา
โหมดสีปกติ
Welcome to Website Taksin Hospital...

ร่างขอบเขตของงานพัสดุ(TOR)

1. (พัสดุ)-TOR-ทำความสะอาด
ดาวน์โหลด
2. (พัสดุ)-TOR-ผ้าผู้ป่วย
ดาวน์โหลด

ร่างขอบเขตของงานคลังยา [TOR] ทั้งหมด

ลำดับเรื่องวันที่ประกาศไฟล์
1 11/09/2561 [ดาวน์โหลด]
2 29/07/2561 [ดาวน์โหลด]