หน้าแรก ติดต่อเรา
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ประกาศ

ข่าวสารโรงพยาบาลตากสิน

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

แพทย์หญิงสิรินาถ เวทยะเวทินผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน และตัวแทนคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลตากสิน ร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 1 กันยายน 2562

นางจุฑารัตน์ เย็นทรวง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลตากสิน

หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้าฝ่าย,แพทย์,พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมซ้อมแผนรับสาธารณภัย

และ สมมติเหตุระเบิดมีผู้บาดเจ็บ 30 คน

วันที่ 9 กันยายน 2562 นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ

งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ภายในงานมีจัดกิจกรรมเสวนาปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภายในงานมีการจัดบูธกิจกรรม

รพ.ตากสิน บริจาคเลือด

ขั้นตอนบริจาคเลือด มีดังนี้

หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(Maternal Fetal Medicine)